Hva vi gjør

Nettsider

En nettside kan skape nærhet og tilstedeværelse samtidig som den løfter frem informasjon om deg og din virksomhet.

Alt er mulig

En nettside kan være nesten hva du vil den skal være – alt er mulig. Når man stiller med såpass blanke ark er det viktig å ha kunnskap om hva som faktisk fungerer.

Hvorfor tar man de valgene man gjør, og er man åpen for endring også i etterkant av en lansert nettside?

En god nettside er levende i den forstand at den bør integreres i en helhetlig tankegang i din virksomhet. Nettsiden er en viktig kanal for informasjon og salg – for mange den aller viktigste og kanskje den eneste.

Vier du nettsiden din nok oppmerksomhet? Jobber du godt nok med språk, bilder, video?

Design

Vi starter nettsideprosjekter hos oss med å bli kjent med deg. Vi vil høre hva det er du vil med en nettside, stille noen kritiske spørsmål til hvorfor du tenker som du gjør, analysere behov og målgrupper, se på potensielle snubletråder og kanskje muligheter man ikke har sett. 

En slik prosess er preget av mye tankevirksomhet, og vi gjør et arbeid for å skaffe oss innsikt i målgruppen din på ulike måter. Vi ser til konkurrentene dine og hva de gjør for å skaffe oss et overblikk over hvordan din virksomhet er posisjonert i forhold til andre.

Alt dette er med på å skape rammene for design av nettsiden. Design omfatter her både det visuelle, innholdet ditt, budskapet og det tekniske som ligger til grunn for nettsiden.

Mange prosjekter begynner i det små, men trenger fleksibilitet videre for å kunne vokse, det tar vi høyde for i designprosessen. Andre prosjekter som allerede er omfattende, har ofte mye innhold og årevis med historie, det krever en helt annen tilnærming og former likeså prosessen med design på en annen måte.

Digitale brukerreiser

Vi liker å identifisere de ulike digitale brukerreisene som de besøkende på nettsiden din går gjennom. Disse brukerreisene er ofte svært verdiskapende for din virksomhet hvis de identifiseres og vektes på en god måte i designprosessen.

En tydelig digital brukerreise kan for eksempel være billettbestilling for et kulturhus, kjøp av en vare i en nettbutikk eller henvendelse til kundeservice. Å spesifikt forme brukerreisen tilpasset hvordan du drifter din virksomhet og hvordan du henvender deg til dine kunder, kan skape en gullkantet fordel i et svært konkurranseutsatt marked.

Disse digitale brukerreisene er alltid viktige i vår prosess, og danner grunnlaget for designforløpet i de aller fleste prosjekter.

Testing av design før vi koder
I designprosessen jobber vi mye med testing av ulike strukturer og løsninger i forhold til hvordan informasjon og innhold organiseres og presenteres. Til dette bruker vi ulike verktøy som også deles med deg som kunde, slik at du involveres i designprosessen hele veien.

Plattform

De tekniske valgene som ligger til grunn for en nettside blir gjort underveis i designprosessen. I Futuria bruker vi OctoberCMS, Laravel og i noen tilfeller WordPress. Litt avhengig av hva kunden har fra før av eller hva målet med nettsiden er, kan det hende vi også ser i helt andre retninger plattformmessig.

Det viktigste for oss er allikevel at plattformen som velges tilfredsstiller de tekniske og praktiske kravene vi stiller for å møte planene fra designprosessen. I stor grad treffer vi blink her med OctoberCMS og Laravel. Dette er ressursgjerrige systemer basert på åpen kildekode, noe som er med å gjøre at de er relativt rimelige å drifte, og tåler både tidens tann og høy trafikk.

Søkemotorer og sosiale medier

Vi integrerer nettsider både mot ulike kanaler for sosiale medier, og optimaliserer for søkemotorer. Sistnevnte er særlig viktig hvis du har en nettside i dag som har levd en tid på nett, som er indeksert i søkemotorer fra før av, men som kanskje trenger et lite spark for å komme høyere opp i søkeresultatene.

Vi tar vare på de "gamle" resultatene fra søkemotoren og viser til nytt og oppdatert innhold når ny nettside lanseres, i tillegg til at vi gjennom hele prosessen styrer tekst, bilder, struktur og organisering av eksisterende og nytt innhold mot målet å skape en lettfordøyelig nettside både for brukere og søkemotorer.

Brukervennlighet

I Futuria liker vi å bruke folkelige ord om selv de vanskeligste ting. Uttrykk som UX og UI kan det hende du har hørt i forbindelse med nettsider, apper og design, i tillegg til et utall andre forkortelser og engelske ord og uttrykk.

Disse forkortelsene og uttrykkene har jo en mening, og fortjener sin plass. Men for oss er det viktig at du som kunde forstår hva vi snakker om. Da hjelper det lite å kaste rundt seg med forkortelser som gjør alt både vanskelig og utilgjengelig.

Så føl deg trygg på at vi snakker så nedpå som vi bare kan når det gjelder det tekniske. For oss har dette med brukervennlighet å gjøre, og det er nå vi kommer til poenget.

Brukervennlighet på en nettside er til syvende og sist avgjørende for hvordan det oppleves å bruke nettsiden du besøker. I uttrykket brukervennlighet ligger jo alle disse forkortelsene og gjemmer seg. Men vit at for at du skal føle at Futuria er brukervennlig for deg, så har ikke vi sånn veldig behov for å gå inn i alt det tekniske i møte med deg som kunde. 

Det betyr ikke at vi ikke nerder og koser oss med godteposer fulle av forkortelser og uttrykk når ingen ser på, men vi trenger altså ikke ta det i møte med deg, dersom du ikke selv ønsker å være med å nerde da – for all del ;) 

Behov for ny nettside eller nettbutikk?

Ta kontakt med oss på e-post til hallo@futuria.no eller ring oss på +47 994 81 900

Vi bruker informasjonskapsler

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Les om hvilke vi bruker og hvordan vi administrerer dem i vår personvernerklæring, og klikk innstillinger for å administrere hvilke informasjonskapsler du tillater.